Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia złożonych ofert na wykonanie zadania pn. " Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw "

Gmina Starogard Gdański informuje, iż dla zadania pn. " Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw " zostały złożone następujące oferty: Lp. Nazwa Oferenta Cena oferty brutto [zł] 1 FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1/3-5 ; 53-212 Wrocław 147140,60 2 MAGIC GARDEN Sp. z o.o. Ul. Wyszyńskiego 60a ;...

Odpowiedzi na pytania nr 1 dla zadania pn. " Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw"

Dotyczy : zadania pn. „ Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw ” Gmina Starogard Gdański udziela wyjaśnień dotyczących Zapytanie Ofertowego dla zadania pn. „ Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw ”. Pyt. Nr 1 Z jakich materiałów mają zostać wykonane urządzenia placu zabaw : -...

Przetagr nieograniczony na usługę pn - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem - Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg, ( Krtęgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka w ramach projektu pn. Pomorskie Szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia"

Starogard Gdański 06.11.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 631815-N-2018 z dnia 2018-10.04. Na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa...

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „ Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw ”

GKI.7013.72.2018.DS Starogard Gdański, dnia 30.10.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański , na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), zwraca się z zapytaniem ofertowym na „ Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o...

Zatrzymaj banner przewijany