Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zmówieniu na wykonanie zadania pn; "Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie"

GKI.271.10.4.2018.MF Starogard Gd. 22.06.2018r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa studni głębinowej ”. ogłoszenie w biuletynie UZP nr 572521-N-2018 z 13.06.2018r. wpłynęły pytania, na które udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień; Gmina Starogard...

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.8.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.8.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn....

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.9.2018

Starogard Gdański 2018-06-21 RGM. 271.9.2018 Wykonawcy w Postępowaniu przetargowym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.9.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r....

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na ełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie"

GKI.271.11.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 20.06.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” , nr ref. RGM.271.9.2018

RGM. 271.9.2018 Starogard Gdański, dn. 19.06.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający -...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. " Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce"

Ogłoszenie nr 571623-N-2018 z dnia 2018-06-14 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

ogłoszenie o zmówieniu na wykonanie zadania pn; "Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie"

Gmina Starogard Gdański: Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ...

ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie”

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz budową wodociągu w Suminie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI" NR REF. RGM.271.9.2018

Ogłoszenie nr 500130735-N-2018 z dnia 11-06-2018 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 567747-N-2018 Data: 05/06/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard...

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI"

Nr postępowania: RGM.271.9.2018 Starogard Gdański 2018-06-11 Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Do dnia 08.06.2018r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców. Poniżej każdego pytania Gmina Starogard Gdański udziela odpowiedzi. Pytania do części 1 ,,Rozwój fizyczny”: ...

Zatrzymaj banner przewijany