Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. " Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej "

Starogard Gdański, 2013-12-17 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.29.396.2013 na wykonanie zadania „ Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej ” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający...

Zawiadomienie o wyborze oferty dla postępowania pn. " Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie - etap II "

Starogard Gdański, 2013-12-13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.29.1.2013.DS na wykonanie zadania „Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie – etap II ” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. ...

Odpowiedzi na pytania nr 2 dla postępowania pn. " Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej"

GKI.7013.29.396.2013.2 Starogard Gdański, dnia 09.12.2013 r. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej. Gmina Starogard Gdański w odpowiedzi na pytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ : Pytanie nr 1 Czy dopuszczacie...

Odpowiedzi na pytania nr 1 dla postępowania pn. " Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej"

GKI.7013.29.396.2013.1 Starogard Gdański, dnia 06.06.2013 r. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej. Gmina Starogard Gdański w odpowiedzi na pytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ : Pytanie nr 1 Czy dopuszczacie...

Ogłoszenie o zamówieniu : "Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej "

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogardgd.ug.pl Starogard Gdański: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej Numer ogłoszenia: 260405 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. " Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie - etap II "

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogard.ug.pl Starogard Gdański: Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie - etap II Numer ogłoszenia: 247637 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

Starogard Gdański, 2013-11-12 Urząd Gminy ul. Sikorskiego9 83-200 Starogard Gdański INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, monitorów LCD oraz drukarek laserowych w trybie przetargu nieograniczonego z dnia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn. " Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Witosa w Nowej Wsi Rzecznej"

Starogard Gdański, 2013-10-31 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.8.25.2013 na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Witosa w Nowej Wsi Rzecznej” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. ...

publiczny nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę gruntów w Rokocinie

Starogard Gdański 31.10.2013 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza publiczny nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę gruntów niezabudowanych będących własnością Gminy Starogard Gdański położonych we wsi Rokocin działka nr 88/17 o pow. całkowitej 7,7769 ha zapisana w Księdze Wieczystej 31094. Cena wywoławcza...

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu - etap III”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 193635-2013 z 23.09.2013 r.) Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany