Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu FIN.271.1.2018.ES na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 9.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Starogard Gdański, 14.09.2018 Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański FIN.271.1.2018.ES Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1579 z późn. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert...

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w post przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”

Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 613262-N-2018 Data: 05.09.2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel....

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

GKI.271.15 .5.2018 MF Starogard Gdański dnia 12.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 17944 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego...

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu FIN.271.1.2018.ES III

Starogard Gdański, 10.09.2018 Znak sprawy: FIN.271.1.2018.ES Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych...

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu FIN.271.1.2018.ES II

Starogard Gdański, 07.09.2018 Znak sprawy: FIN.271.1.2018.ES Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie - Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu

GPK. 7013.2.3.2018.US Starogard Gd , 07.09. 2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 603857-N-2018 z dnia 2018.08.13 Na „Modernizację drogi transportu rolnego w Linowcu”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II....

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu FIN.271.1.2018.ES

Starogard Gdański, 07.09.2018 Znak sprawy: FIN.271.1.2018.ES Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”, nr ref. RGM. 271.16.2018

RGM. 271.16.2018 Starogard Gdański, dn. 06.09.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn....

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą...

ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów

Ogłoszenie nr 613262-N-2018 z dnia 2018-09-05 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie...

Zatrzymaj banner przewijany