Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr LII/486/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Starogard Gdański.

Link do Uchwały Nr LII/486/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 sierpnia 2018 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3872

Uchwała Nr LII/483/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/451/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Starogard Gdański na stałe obwody głosowania.

Link do Uchwały Nr LII/483/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 sierpnia 2018 roku opublikowanej w Dzieniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3575

Zatrzymaj banner przewijany