Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293), zgod

Obwieszczenie dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej w obrębie Brzeźno

PPN.6220.10.2020 Starogard Gdański 19.05.2020 r.

Obwieszczenie dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej w obrębie Brzeźno

PPN.6220.7.2020 Starogard Gdański 18.02.2020 r. OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej w obrębie Rywałd

PPN.6220.9.2020 Starogard Gdański 13.05.2020 r.

ogłoszenie w sprawie zmiany miejsca dyskusji publicznej nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki nr 115/3 w Klonówce

OGŁOSZENIE o zmianie miejsca przeprowadzenia dyskusji publicznej W związku z występowaniem stanu epidemii na terenie kraju i zamknięciem z tego powodu wszystkich świetlic wiejskich na terenie gminy, zmienia się miejsce przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjęt

zawiadomienia Starosty Starogardzkiego

W załącznikach ogłoszenia Strosty Starogardzkiego w sprawie odszkodowania za grunty w Barchnowach i Janowie

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza nabór uzupełniający na montaż 3 szt. kolektorów słonecznych ze zbiornikiem 200l

Szanowni Państwo, Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z realizacja projektu ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zatrzymaj banner przewijany