Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2025.

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2025.

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 94/12 w Rokocinie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r, poz. 1945 ze zm

Nabór uzupełniający na montaż 2 szt. kotła na biomasę

Szanowni Państwo, Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z realizacja projektu ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

ogłoszenie o możliwości zapoznania sie z koncepcją projektu zmiany planu miejscowego dla wsi Dąbrówka

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Starogard Gdański informuje mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówka, że mogą zapoznać się z koncepcją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka.

Zatrzymaj banner przewijany