Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Starogard Gdański GKM.6150.5.2020 o polowaniach zbiorowych w obwodach 189, 191, 192, 193, 217, 218, 254, 246

W załącznikach od 1 do 7 znajdują się w zakładce polowania zbiorowe/sezon 2020/2021

obwieszczenie Starosty Starogardzkiego

zawiadomienie o wydanym pozwoleniu na budowe dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego KOOPEROL So. z o.o. w Zdunach - w załączniku

ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu pałacowo-parkowego w Nowej Wsi Rzecznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zmianami), w związku z a

ogłoszenie o odwołaniu dyskusji publicznej

OGŁOSZENIE W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 i wejściem powiatu starogardzkiego w tzw. „czerwoną strefę”, Urząd Gminy Starogard Gdański informuje, że wyznaczona wcześniej na dzień 20 października 2020r. o godz. 18.00 w Jabłowie dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie...

ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz

ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 170/36 i 170/37 w obrębie Rokocin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zmianami), w związku z art. 39 ust.

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański Na podstawie art. 11 pkt 7,8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

Zatrzymaj banner przewijany