Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu w Janowie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293), zgod

Wyłożenie Raportu Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej Starogard Gdański, położonej na dz. nr: 115/3, 156/45 w obrębie Klonówka, gm. Starogard Gd.

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081...

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego na dz. nr 134/17 obręb Linowiec

W załączeniu obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w ramach realizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja dotyczy budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. w miejscowości Linowiec na dz. nr 134/17.

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 115/3 w Klonówce

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293), zgod

Obwieszczenie dotyczące zwiększenia wydajności instalacji IPPC w ZUOK "Stary Las" Sp. z o. o.

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283)...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Klonówka

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., p

OGŁOSZENIE O wynikach konkursu „Piękna Wieś” na szczeblu gminy Starogard Gdański w roku 2020.

OGŁOSZENIE O wynikach konkursu „Piękna Wieś” na szczeblu gminy Starogard Gdański w roku 2020. Wójt Gminy informuje, że w tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś” powołana komisja po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami oraz wizją w terenie ustaliła, że zwycięzcami konkursu zostali: 1) W

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lipinki Szcheckie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz

Zatrzymaj banner przewijany