Wójt Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Magdalena Forc-Cherek - Wójt Gminy

Zdjęcie osoby

Telefon

585625067

Fax

585624641

Strona www

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentacja jej na zewnątrz,
7) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

Godziny przyjęć Wójta Gminy Starogard Gdański

Wójt Gminy przyjmuje codziennie w godzinach pracy urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym terminu spotkania - tel: 585625067

Dokumenty

Działalność Rady Gminy

Akty prawne

Nieruchomości

Nieruchomości

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2010 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 107499
19 listopada 2018 14:40 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych stanowiska: Wójt Gminy.
19 listopada 2018 14:39 (Damian Plewako) - Dodanie stanowiska: Wójt Gminy.
24 sierpnia 2018 08:51 (Damian Plewako) - Dodanie nowej informacji.
Zatrzymaj banner przewijany