Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. : Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu - „Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

GKI.7013.2.1.2018 Starogard Gd. dnia 16.10.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 16.10.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 631815-N-2018...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszowach

GKI. 271.18.10.2018.MF Starogard Gdański 15.10.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 631577 -N-2018 z dnia 03.10.2018 r. na wykonanie zadania pn; „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” . ...

Odpowiedzi nr 4 Zamawiającego na pytania wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

GKI.271.17.2018r Starogard Gdański dnia 15.10.2018r Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie...

Odpowiedź nr 3 Zamawiającego na pytania Wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

GKI.271.17.2018r Starogard Gdański dnia 12.10.2018r Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Starogard Gdański dnia 11.10.2018r GKI 271.18.8 .2018 MF Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) 1. Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 11.10.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Odpowiedź nr 2 Zamawiającego na pytanie Wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

GKI.271.17.2018r Starogard Gdański dnia 09.10.2018r Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

GKI. 271.15.10.2018.MF Starogard Gdański 05.10.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 609 129-N-2018 z dnia 27.08.2018 r. na wykonanie zadania pn; „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „ Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów "

GKI. 271.14.10.2018.MF Starogard Gdański 04.10.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 609 578-N-2018 z dnia 28.08.2018 r. na wykonanie zadania pn; „ Poprawę dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”. I. Zamawiający:...

Odpowiedź nr 1 Zamawiającego na pytanie Wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

GKI.271.17.2018r Starogard Gdański dnia 04.10.2018r Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków.

Ogłoszenie nr 500238570-N-2018 z dnia 04-10-2018 r. Gmina Starogard Gdański: Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zatrzymaj banner przewijany