Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Ogłoszenie nr 631815-N-2018 z dnia 2018-10-04 r. Gmina Starogard Gdański: pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe...

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Ogłoszenie o Zamówieniu pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej"

Ogłoszenie nr 630660-N-2018 z dnia 2018-10-02 r. Gmina Starogard Gdański: Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie

GKI.7013.69.2018 Starogard Gdański dnia 01.10.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 01.10.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 611894-N-2018...

Informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem - Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w Okolu i Suminie poprzez budowe parkingów

Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd NIP 592 207 98 28 tel: centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41 www.ugstarogard.pl e-mail: urzad@ugstarogard.pl GKI.271.16.6.2018 US Starogard Gdański dnia 21.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 611944-N-2018 z 03.09.2018 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający rozstrzygnął...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" nr ref. RGM.271.16.2018

RGM. 271.16.2018 Starogard Gdański 2018-09-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" nr ref. RGM.271.16.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie ”

Ogłoszenie nr 611894-N-2018 z dnia 2018-09-14 r. Gmina Starogard Gdański: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja(II uzupełniona )z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

GKI.271.14.4a.2018 MF Starogard Gdański dnia 14.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

GKI.271.14.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 14.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Zatrzymaj banner przewijany