Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Zamawiajacego o korekcie w SIWZ w Zamówieniu nr 369194 z dnia 19.12.2016r pn"Termomodernizacja budynku Przedszkolaw Kokoszkowach"

Zamawiający informuje o wprowadzeniu do SIWZ -"Termomodernizacja budynku przedszkola w Kokoszkowach" korekty w zakresie dokumentów , które należy złożyć w przypadku podmiotów występujacych wspólnie: Wprowadza się nowy zapis w par.9 ust.3 : obecnie jest:

Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Kokoszkowach

Ogłoszenie nr 369194 - 2016 z dnia 2016-12-19 r. Starogard Gdański: Termomodernizacji budynku przedszkola w Kokoszkowach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosz

Ogłoszenie przetargu na "Przebudowę ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia pomocniczego na bibliotekę w budynku szkoły w Rywałdzie"

Ogłoszenie nr 364172 - 2016 z dnia 2016-12-12 r. Starogard Gdański: Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia pomocniczego na bibliotekę w budynku szkoły w Rywałdzie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 345138 – 2016 z 17.11.2016 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający...

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu FIN.271.1.2016.ES na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Starogard Gdański, 30.11.2016 Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański FIN.271.1.2016.ES Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. ,poz.2164 z późn. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr RGM.271.10.2016.AS na DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

Gmina Starogard Gdański unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr RGM.271.10.2016.AS, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu informatycznego”. Postawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r....

Informacja z otwarcia ofert przetargowych w postępowaniu RGM.271.10.2016.AS na dostawę sprzętu informatycznego

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. ,poz.2164 z póż. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański, przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego” prowadzonego...

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu FIN.271.1.2016.ES

Starogard Gdański, 22.11.2016 Znak sprawy: FIN.271.1.2016.ES &nb

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu informatycznego RGM.271.10.2016.AS

Ogłoszenie nr 347419 - 2016 z dnia 2016-11-21 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 343844 Data: 16/11/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański,...

Zatrzymaj banner przewijany