Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki postępowania na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020"

WYNIKI postępowania na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020" na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz Zarządzenia nr ZP 34/2018 Wójta Gminy...

Zmiany do zapytania ofertowego z dnia 30.07.2020r. na wykonanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020"

Wójt Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej informacji zmiany do ogłoszenia z dnia 30.07.2020r. zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020" Treść obowiązującego zapytania ofertowego oraz...

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020"

Wójt Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020". Treść zapytania oraz formularz ofert w załączeniu do niniejszego ogłoszenia....

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020"

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020". Pełna treść zapytania oraz formularz ofertowy w załączeniu do niniejszej publikacji.

Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020"

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz Zarządzenia nr ZP 34/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 17 października 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Starogard Gdański...

Zapytanie o szacunkowy koszt realizacji zadania w celu rozeznania rynku - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020"

Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Starogard Gdański, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański w roku 2020

Gmina Starogard Gdański informuje, że na zapytanie ofertowe Nr GKM.271.5.2020 z dn. 02.06.2020r. na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2020” wpłynęły 4 oferty. Zestawienie ofert i ocena kryteriów: Lp.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2020”

Gmina Starogard Gdański ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2020”. Treść zapytania oraz formularz ofertowy w załączeniu do ogłoszenia.

Zapytanie o szacunkową wycenę usług związanych z usuwaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

Gmina Starogard Gdański zaprasza uprawnione podmioty do złożenia szacunkowej wyceny zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Starogard Gdański – edycja 2020” Wycenę złożyć należy do dnia 01.06.2020r. w formie skanu na adres: schleser@ugstarogard.pl, na załączonym wzorze, który zawiera...

Zatrzymaj banner przewijany