Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.1.2019 na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla placówek przedszkolnych"

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, działając na podstawie: - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) oraz w oparciu o: - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu...

Zatrzymaj banner przewijany