Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych

Starogard Gdański, dnia 18 kwietnia 2019 r. ADM.271.1. 2019 Zaproszenie do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ADM. 271.1.2019 Gmina Starogard Gdański działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)– zwanej ustawą PZP oraz w oparciu...

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie, nr RGM.271.4.2019

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.4.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie w związku z realizacją projektu „Doposażenie świetlic wiejskich w Linowcu, Rokocinie i Sucuminie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.4.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie

Gmina Starogard Gdański działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)– zwanej ustawą PZP oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Starogard Gdański wydany na podstawie zarządzenia Wójta Gminy nr...

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Sucuminie w postępowaniu nr RGM.271.3.2019

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.3.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie i kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy w Sucuminie w związku z realizacją projektu „Doposażenie świetlic wiejskich w Linowcu, Rokocinie i Sucuminie”, który jest współfinansowany...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.3.2019 na dostawę zmywarki do świetlicy w Rokocinie i kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy w Sucuminie

Gmina Starogard Gdański działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)– zwanej ustawą PZP oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Starogard Gdański wydany na podstawie zarządzenia Wójta Gminy nr...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.2.2019 na "Usługę organizacji i przeprowadzenia przez instytucję szkoleniową kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych"

Zamawiający - Gmina Starogard Gdański ogłasza zapytanie ofertowe - pełna treść ogłoszenia w załączniku, na "Usługę organizacji i przeprowadzenia przez instytucję szkoleniową kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych" Wykonawcy...

Zatrzymaj banner przewijany