Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”

GKI.271.16.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 21.08.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 21.08.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

GKI.271.14.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 17.08.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 17.08.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad Wykonaniem termomodernizacji budynku OSP i budynku świetlicy wiejskiej w Siwiałce

Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd NIP 592 207 98 28 tel: centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41 www.ugstarogard.pl e-mail: urzad@ugstarogard.pl Starogard Gdański 20.08.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 588642-N-2018 z dnia 2018-07-13. Na „Pełnienie...

Odpowiedź nr 2 na pytania do zamówienia na wyk. roboty pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”

Starogard Gdański dnia 16.08.2018r Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 601997-N-2018 z 08.08.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w...

Odpowiedź na pytania do zam. na wyk.roboty pn: "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”

GKI.271.15.6.2018.MF Starogard Gd. 14.08.2018r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 601997-N-2018 z 08.08.2018r. wpłynęły pytania, na które...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Modrenizacja drogi transportu rolnego w Linowcu

Ogłoszenie nr 603857-N-2018 z dnia 2018-08-13 r. Gmina Starogard Gdański: Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem parkingów w ramach zadania pn: „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”.

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie roboty pn:" Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach" .

Gmina Starogard Gdański: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Zaprojektowanie i budowa-przystani kajakowych wmsc. Krąg(Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka; -przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka w ramach projektu pn. Pomorskie szlaki kajakowe -Wierzycą po zabytkach Kociewia

GKI.7011.13.2018 Starogard Gdański dnia 08.08.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 08.08.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego : Ogłoszenie...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetargoowym na wyk. zadania pn; "Budowa studni głebinowej na ujeciu w Suminie"

GKI. 271.10.12.2018.MF Starogard Gdański 06.08.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 572521-N-2018 z dnia 13.06.2018r. na wykonanie zadania pn. „Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie” . I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel....

Zatrzymaj banner przewijany