Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kolinczu-ul. Sportowa, Polna”

Starogard Gdański: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kolinczu-ul. Sportowa, Polna Numer ogłoszenia: 266097 - 2014; data zamieszczeniaw BZP: 31.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 980.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 398198 – 2014 z 04.12.2014 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 980.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający...

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawę urządzenia firewall

W załączeniu informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 4 grudnia 2014 roku na dostawę urządzenia firewall.

Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 980.000 PLN

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starogardgd.ug.pl Starogard Gdański: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 980.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego defic

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę zestawów komputerowych z oprogramowaniem z dnia 2 grudnia 2014 roku

W załączeniu informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w dniu 2 grudnia 2014 roku

Odpowiedzi na pytania wykonawców do przetargu na dostawę urządzenia firewall

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim przedstawia pytania zgłoszone do dnia dzisiejszego przez wykonawców do postępowania przetargowego na dostawę urządzenia firewall. Pytanie 1 W dokumencie pod nazwą SWIZ w punkcie 4c informujecie Państwo, że oczekujecie 24 miesięcznej gwarancji. W załączniku nr 2 o nazwie "Szczegółowa oferta...

Zatrzymaj banner przewijany