Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Starogard Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.ugstarogard.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Damian Plewako .

Informacja zwrotna

zgłoszeń o nieprawidłowościach w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ustawy

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność informacji głosowych

brak informacji głosowych

Dostosowanie parkingów

przed budynkiem Sikorskiego 9 (2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz w możliwość parkowania samochodów interesantów w podwórzu Urzędu Gminy (Sikorskiego 7 i 9)

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego. (Kilku pracowników odbyło kurs języka migowego)

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych

Aplikacje mobilne

Udostępniamy nastepujące aplikacje mobilne:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 103
22 września 2020 08:59 (Damian Plewako) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 08:57 (Damian Plewako) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 08:56 (Damian Plewako) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany