Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Ogłoszenie nr 609129-N-2018 z dnia 2018-08-27 r. Gmina Starogard Gdański: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 601997-N-2018 z dnia 2018-08-08 r.na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 601997-N-2018 z dnia 2018-08-08 r. na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia-przetarg...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 601997-N-2018 na "Rozbudowę sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 24.08.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 601997-N-2018 z dnia 08.08.2018r. dla zadania pn. „Rozbudowa...

Zawiadomienie o unieważnieniu post. przetargowego na wykonanie zadania pn; Pełnienie funkcji InspektoraNadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 603854-N-2018 z 13.08.2018 r. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia...

Zawiadomienie o unieważnieniu post. przetargowego na wykonanie zadania pn; "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 597 602-N-2018 z 01.08.2018 r. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2018/2019”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2018/2019” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”

GKI.271.16.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 21.08.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 21.08.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

GKI.271.14.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 17.08.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 17.08.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad Wykonaniem termomodernizacji budynku OSP i budynku świetlicy wiejskiej w Siwiałce

Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd NIP 592 207 98 28 tel: centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41 www.ugstarogard.pl e-mail: urzad@ugstarogard.pl Starogard Gdański 20.08.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 588642-N-2018 z dnia 2018-07-13. Na „Pełnienie...

Odpowiedź nr 2 na pytania do zamówienia na wyk. roboty pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”

Starogard Gdański dnia 16.08.2018r Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 601997-N-2018 z 08.08.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w...

Zatrzymaj banner przewijany