Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 530112-N-2018 z dnia 2018-04-24 r.) Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. " Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce"

Ogłoszenie nr 583826-N-2018 z dnia 2018-07-05 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na zadanie pn." Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociagu w Suminie."

GKI. 271.11.5.2018.MF Starogard Gdański 02.07.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 571206-N-2018 z dnia 11.06.2018r. na wykonanie zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie„ I. Zamawiający:...

Informacja z otwarcia ofert dla postepowania pn . . „Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce”

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 29.06.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego , ogłoszenie nr 571623-N-2018 z dnia 2018-06-14 r. dla zadania...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociagu w Suminie in"

GKI. 271.9.10.2018.MF Starogard Gdański 28.06.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 554764-N-2018 z dnia 08.05.2018r. na wykonanie zadania Pn; „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 558785-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.) I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia – przetarg...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "Budowę studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie "

GKI.271.10.1.2018 MF Starogard Gdański dnia 28.06.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 28.06.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI" NR REF. RGM.271.10.2018

Ogłoszenie nr 580450-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA PN. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Modernizacji ulicy Grabowieckiej w Jabłowie” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 565676-N-2018...

Odpowiedzi II na pytania do ogłoszenia o zmówieniu na wykonanie zadania pn; "Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie"

GKI.271.10.5.2018.MF Starogard Gd. 25.06.2018r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa studni głębinowej ”. ogłoszenie w biuletynie UZP nr 572521-N-2018 z 13.06.2018r. wpłynęły pytania, na które udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień; Gmina Starogard...

Zatrzymaj banner przewijany