Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 630660 na Budowę kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 630660-N-2018 z dnia 2018-10-02 pn. „Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający rozstrzygnął...

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbudowy sieci wodociagowej w Koteżach . gm. Starogard Gd.

GKI.7013. 2018 MF Starogard Gdański dnia 18.10.2018r Zapytanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa wodociągu w Koteżach 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 2. Tryb udzielenia zamówienia Do zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania. „ Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów "

GKI. 271.16.10.2018.MF Starogard Gdański 18.10.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 613 262-N-2018 z dnia 05.09.2018r pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 630660 na "Budowę kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej"

GKI.271.17.2018 Starogard Gdański dnia 18.10.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 630660-N-2018...

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. : Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu - „Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

GKI.7013.2.1.2018 Starogard Gd. dnia 16.10.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 16.10.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 631815-N-2018...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszowach

GKI. 271.18.10.2018.MF Starogard Gdański 15.10.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 631577 -N-2018 z dnia 03.10.2018 r. na wykonanie zadania pn; „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” . ...

Odpowiedzi nr 4 Zamawiającego na pytania wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

GKI.271.17.2018r Starogard Gdański dnia 15.10.2018r Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie...

Odpowiedź nr 3 Zamawiającego na pytania Wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

GKI.271.17.2018r Starogard Gdański dnia 12.10.2018r Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie...

Zatrzymaj banner przewijany