Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ogłoszenie nr 611944-N-2018 z dnia 2018-09-03 r. Gmina Starogard Gdański: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ,,USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW", nr ref. RGM.271.16.2018

Ogłoszenie nr 610179-N-2018 z dnia 2018-08-29 r. Gmina Starogard Gdański: Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie roboty pn: „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”.

Gmina Starogard Gdański: „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 603857 z dnia 13.08.2018r na Modernizację drogi transportu rolnego w Linowcu

Starogard Gdański dnia 28.08.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 28.08.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego, Ogłoszenie nr 603857-N-2018...

Ogłoszenie o zamówieniu "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Ogłoszenie nr 609129-N-2018 z dnia 2018-08-27 r. Gmina Starogard Gdański: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 601997-N-2018 z dnia 2018-08-08 r.na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 601997-N-2018 z dnia 2018-08-08 r. na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia-przetarg...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 601997-N-2018 na "Rozbudowę sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 24.08.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 601997-N-2018 z dnia 08.08.2018r. dla zadania pn. „Rozbudowa...

Zawiadomienie o unieważnieniu post. przetargowego na wykonanie zadania pn; Pełnienie funkcji InspektoraNadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 603854-N-2018 z 13.08.2018 r. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia...

Zawiadomienie o unieważnieniu post. przetargowego na wykonanie zadania pn; "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 597 602-N-2018 z 01.08.2018 r. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2018/2019”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2018/2019” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający...

Zatrzymaj banner przewijany