Informacja Publiczna

Wszystkie informacje publikowane w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Starogard Gdański stanowią informację publiczną w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ww. ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych (art. 1). Osoba występująca o informację publiczną nie musi wykazywać interesu prawnego czy faktycznego w pozyskaniu określonych informacji (art. 2 ust. 2).

Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do uzyskania informacji – także przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wgląd do dokumentów urzędowych oraz prawo do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych (art. 3 ust. 1 i 2).

Każda zainteresowana osoba może kontaktować się z Urzędem Gminy Starogard Gdański drogą elektroniczną, pisząc na adres: biuro_podawcze@ugstarogard.pl.

Osoby, które preferują bezpośredni kontakt lub tradycyjną korespondencję, zachęcamy do kierowania listów i pism o informacje na adres:

Wójt Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański

lub telefonicznie:

585625067

Wnioski o informacje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być kierowane do Wójta Gminy Starogard Gdański także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2014 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 6792
29 października 2019 12:01 (Damian Plewako) - Zmiana treści zakładki.
03 października 2017 13:25 (Damian Plewako) - Zmiana treści zakładki.
28 września 2016 13:34 (Damian Plewako) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany