Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce"

GKI.7013.39.2018/wo1 Starogard Gdański, 2018-08-03 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. „ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W SIWIAŁCE ” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 583826-N-2018...

Ogłoszenie o wyborze najkorxzystniejszej oferty w post na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy studni głębinowej w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3.

GKI. 271.13.8.2018.MF Starogard Gdański 01.08.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr nr 585129 z dnia 06.07.2018r na wykonanie zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy studni głębinowej w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie roboty pn: „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”.

Gmina Starogard Gdański: „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacunych dla przedszkolaków" Nr. ref. RGM.271.13.2018

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.13.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn....

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, nr ref. RGM.271.10.2018

Ogłoszenie nr 500181082-N-2018 z dnia 31-07-2018 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje...

Informacja z otwarcia ofert dla postepowania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce”

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 26.07.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego , ogłoszenie nr 583826-N-2018 z dnia 2018-07-05 dla zadania pn....

Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem teremomodernizacji budynku OSP i budynku świetlicy iwejskiej w Siwiałce

Gmina Starogard Gdański Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd NIP 592 207 98 28 tel: centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41 www.ugstarogard.pl e-mail: urzad@ugstarogard.pl GKI.7013.2.1.2018 Starogard Gd. dnia 24.07.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Ogłoszenie nr 582485-N-2018 z dnia 2018-07-24 r. Gmina Starogard Gdański: Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”...

Zatrzymaj banner przewijany