Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dowóz niepełnosprawnych uczniów na trasie Dąbrówka – Starogard Gdański”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dowóz niepełnosprawnych uczniów na trasie Dąbrówka – Starogard Gdański” Zgodnie z zapisami art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (Dz. U. z 2013...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dowóz niepełnosprawnych uczniów na trasie Rywałd – Starogard Gdański”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dowóz niepełnosprawnych uczniów na trasie Rywałd – Starogard Gdański” Zgodnie z zapisami art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (Dz. U. z 2013 r. poz....

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz-gmina Starogard Gd.

GPK 222/XXXVIII/2/08/05-10 Starogard Gdański 13.08.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”, o...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 199160-2010 na zadanie Wyposażenie sali gimnastycznej w Kokoszkowach

Starogard Gdański 2010-08-03 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 199160-2010 Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 199160-2010 w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie „Wyposażenie Sali gimnastycznej w Kokoszkowach". Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania Wyposażenie Sali gimnastycznej w Kokoszkowach.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199160 - 2010 data 07.07.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1)...

Wyposażenie Sali gimnastycznej w Kokoszkowach

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Starogard Gdański: Wyposażenie Sali gimnastycznej w Kokoszkowach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Starogard Gdański 05.07.2010 r. Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości I. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana stanowiąca własność Gminy Starogard Gdański zapisana w KW 42091 położona w Linowcu nr 134/18 o pow. 1,0070 ha ( z udziałem 1/3 cz. w drodze dz....

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu Budowa parkingu, ogrodzenia i oświetlenia terenu przy Zespole Szkół w Kokoszkowach

Gmina Starogard Gdański Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd tel: centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41 www.starogardgd.ug.pl e-mail: starogardgd@ug.pl GPK.222/XIIIA/1/06/10 Starogard Gdański, dnia 30.06.2010 r. Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły zapytania...

Zatrzymaj banner przewijany