Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

WÓJT GMINY STAROGARD GD. Zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania nr 1 dla postępowania pn. " Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Witosa w Nowej Wsi Rzecznej"

Gmina Starogard Gdański w odpowiedzi na pytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ : Pytanie nr 1 Uprzejmie prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geologicznej dotyczącej niniejszego przetargu, a w przypadku jej braku o określenie rodzaju gruntów i poziomu wody gruntowej. Od

Zawiadomienie II o zmianie ogłoszenia przetargu; „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III Etap, w zakresie zmiany terminu składania ofert

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 193635 - 2013 data 23.09.2013 r. SEKCJA I: ZAMAW

Odpowiedzi nr 4 na pytania dotyczace przetargu; „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III Etap

Uczestnicy postepowania przetargowego. Gmina Starogard Gdański informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap III” - wpłynęły zapytanie, na które udzielamy...

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia dotyczacego przetargu; „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III Etap, w zakresie zmiany terminu składania ofert

Gmina Starogard Gd. ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. woj. pomorskie . Wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu w przetargu; „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III Etap,. W treści ogłoszenia w sekcji IV.4.4 Jest ;Termin składania ofert jest 09.10.2013r. Winno być; Termin składania ofert 11.10.2013r.godz....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane : Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Witosa w Nowej Wsi Rzecznej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogard.ug.pl Starogard Gdański: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Witosa w Nowej Wsi Rzecznej Numer ogłoszenia: 207753 - 2013; data zamieszc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3 280 000,- PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 386066 – 2013 z 3.10.2013 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3 280 000,- PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie...

?Zawiadomienie o zmianie terminu i odpowiedzi nr 3 na pytania dotyczace przetargu; „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III Etap

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III etap” Gmina Starogard Gdański informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. „Rekonstru ...

Zatrzymaj banner przewijany