Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie przetargu na "Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański".

// Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogardgd.ug.pl Starogard Gdański: Świadcze

Odpowiedzi na pytania II wykonawców dot. przetargu na "Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu"

Dotyczy postępowania: „Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu” Starogard Gdański 2013-07-17 Gmina Starogard Gdański informuje, że do dnia dzisiejszego otrzymała przytoczone poniżej pytania od Wykonawców. Poniżej zamieszczamy treść zapytań oraz odpowiedzi na nie od Zamawiającego. Pytanie 1. Wykonawca...

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu na "Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu"

W związku z zamieszczonymi w dniu dzisiejszym odpowiedziami na pytania Wykonawców Gmina Starogard Gdański w załączeniu przedkłada zmienioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na "Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu".

Odpowiedzi na pytania wykonawców dot. przetargu na "Szkolenia z obsługi komputera i korzytsania z Internetu"

Dotyczy postępowania: „Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu” Starogard Gdański 2013-07-15 Gmina Starogard Gdański informuje, że do dnia dzisiejszego otrzymała przytoczone poniżej pytania od Wykonawców. Poniżej zamieszczamy treść zapytań oraz odpowiedzi na nie od Zamawiającego. Pytanie 1. Komputer...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu"

Gmina Starogard Gdański ogłasza, że w dniu dzisiejszym zamieściła na stronach BZP poniższe ogłoszenie o zmienia ogłoszenia dot. przetargu na "Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu" Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 265286-2013 z dnia 2013-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starogard Gdański Przedmi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 108549 z dnia 12.06.2013r na "Budowę sieci wodociagowej w Siwiałce"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 108549 z dnia 12.06.2013r pn. Budowa sieci wodociągowej w Siwiałce I.

Ogłoszenie o zamówieniu "Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu"

Gmina Straogard Gdański ogłasza przetarg: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogardgd.ug.pl Starogard Gdański: Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu Numer ogłoszenia: 265286 - 2013; da

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr RGM.271.10.2013.AS o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów multimedialnych

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Gmina Starogard Gdański informuje, że w prowadzonym postępowaniu Nr RGM.271.10.2013.AS o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów...

Zatrzymaj banner przewijany