Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o unieważnieniu czynnosci oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Gmina Starogard Gdański na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr RGM.271.20.2013.MFCh. Uzasadnienie: W związku z otrzymanymi...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu"

Przetarg na wykonanie zadania: „Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu” Starogard Gdański 2013-08-06 RGM.271.22.11-18.2013.MFCh Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na „Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu&

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański""

Przetarg na wykonanie zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” Starogard Gdański 2013-08-06 RGM.271.20.18.2013.MFCh Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na zadanie: &bdquo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dowóz uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2013/2014”

Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gdański o przetargu nieograniczonym „Dowóz uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2013/2014” Numer ogłoszenia: 308178 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszeni...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański"

Przetarg na wykonanie zadania: „Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” Starogard Gdański 2013-08-02 Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z zapisami art. 92

Ogłoszenie o unieważnieniu II części przetargu „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Dotyczy postępowania: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” Starogard Gdański 2013-07-31 W związku z przetargiem na: - zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz

Ogłoszenie o zamówieniu " Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dabrówce - etap I "

// Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogard.ug.pl Staro

Odpowiedzi na pytania III wykonawców dot. przetargu na "Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański"

Dotyczy postępowania: „Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” Starogard Gdański 2013-07-29 Gmina Starogard Gdański informuje, że do dnia dzisiejszego otrzymała przytoczone poniżej pytania od Wykonawców. Poniżej zamieszczamy treść zapytań ora

Odpowiedzi na pytania II wykonawców dot. przetargu na "Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański"

Dotyczy postępowania: „Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” Starogard Gdański 2013-07-24 Gmina Starogard Gdański informuje, że do dnia dzisiejszego otrzymała przytoczone poniżej pytania od Wykonawców. Poniżej zamieszczamy treść zapytań ora

Odpowiedzi na zapytania wykonawców do przetargu na "Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański"

Dotyczy postępowania: „Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Zatrzymaj banner przewijany