Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr OZS.4464.3.5.2013 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr OZS.4464.3.5.2013 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły” Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz....

Odpowiedzi nr 2 na pytania dotyczace przetargu; „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III Etap

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III etap” Gmina Starogard Gdański informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robó

Usługa projektowa - Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi gminnej 213039G Janowo - Owidz

Starogard Gdański: Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi gminnej 213039G Janowo-Owidz Numer ogłoszenia: 201773 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) N

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania - GKI. 176341.2013 na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w Janowie, gm. Starogard Gdański ” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 1. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podst

Odpowiedzi nr 1 na pytania dotyczące przetargu : Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- IIIEtap

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III etap” Gmina Starogard Gdański informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonan

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, dla zadania : Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy szkole w Kokoszkowach wraz z odwodnieniem.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogard.ug.pl Starogard Gdański: Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy szkole w Kokoszkowach wraz z odwodnieniem. Numer ogłoszenia: 197287 - 2013; da

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.280.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Starogard Gd. 25.09.2013 r. Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęła prośba dotycząca przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.280.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prośba o przedłużenie terminu składania ofert. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie...

Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.280.000 PLN

Starogard Gdański: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 280 000,PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Numer ogłoszenia: 386066 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany