Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu:Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu-III Etap

Starogard Gdański: Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III Etap Numer ogłoszenia w BZP: 193635 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr OZS.4464.3.4.2013 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów na basen”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr OZS.4464.3.4.2013 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów na basen” Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwanej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNEGO UCZNIA DO SZKOŁY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNEGO UCZNIA DO SZKOŁY Nr ogłoszenia: 377498 - 2013 Data zamieszczenia: 17.09.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: DOWÓZ UCZNIÓW NA BASEN

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: DOWÓZ UCZNIÓW NA BASEN Nr ogłoszenia: 368024 - 2013 Data zamieszczenia:11.09.2013 r. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotycz

Modrenizacja drogi gminnej w Janowie, gm. Starogard Gdański

Starogard Gdański: Modernizacja drogi transportu rolnego w Janowie , gm. Starogard Gdański Numer ogłoszenia: 176341 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr RGM.271.20.2013.MFCh o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”, Część I - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański informuje, że w prowadzonym postępowaniu Nr RGM.271.20.2013.MFCh o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...

Wójt Gminy Starogard Gdański Ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW na trasie Dąbrówka – Starogard Gdański

Wójt Gminy Starogard Gdański Ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW na trasie Dąbrówka – Starogard Gdański Numer ogłoszenia: 338782 - 2013; data zamies

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2013/2014

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 335480 - 2013; data zamieszczenia: 20.

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów na trasie Rywałd - Starogard Gdański

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów na trasie Rywałd - Starogard Gdański Numer ogłoszenia: 335370 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia

Zatrzymaj banner przewijany