Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty dla postępowania pn. " Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie - etap II "

                                                                                                                                   Starogard Gdański, 2013-12-13

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.29.1.2013.DS  

                                                                                                                                                                 

na  wykonanie zadania „Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie – etap II ”

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw  z 2013r  poz. 907 z późn. zmianami.

 

Zamawiający wybrał ofertę nr 3 złożoną przez:

                                                          „ ELEKTRO – TECHNIKA” PH-U

                                                            Urządzenia i Instalacje Elektrotechniczne

                                                           ul. Lubichowska 139

                                                           83-200 Starogard Gdański

Cena oferty wynosi brutto 40235,00zł .

Oferta nr 3 została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr 5 złożoną przez:

 Centrala Elektrotechniczna Waldemar Adamczyk

26 – 660  Jedliński Bród 5

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak wyceny Zadania I.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw z 2013 poz. 907 z późn. zm.

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium cena

Ilość przyznanych     p-któw ogółem

1

 

Centrala Elektrotechniczna

Waldemar Adamczyk

26 – 660  Jedliński Bród 5

 

------------

 --------------

2

 

PH-U „BUILD”  ,

ul. Szeroka 15

83-424 Lipusz

 90,64

90,64

3

 

 „ ELEKTRO – TECHNIKA” PH-U

Urządzenia i Instalacje Elektrotechniczne

 ul. Lubichowska 139

83-200 Starogard Gdański

 

100

100

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta po terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 Wójt Gminy

Stanisław Połom

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.12.2013r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2013 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 1206
13 grudnia 2013 13:06 (Dariusz Szczubełek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany