Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.19.2017.AS

Ogłoszenie nr 500036541-N-2017 z dnia 02-10-2017 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze

Ogłoszenie o zamówieniu (robota budowlana) dla zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie"

Ogłoszenie nr 594542-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. Gmina Starogard Gdański: Rozbudowa sieci wodociagowej w Janinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.19.2017.AS

Zamawiający - Gmina Starogard Gdański informuje, że w ramach przetargu nieograniczonego na "Dostawę pomocy dydaktycznych": nr ref. RGM.271.19.2017.AS zmianie uległa SIWZ w następującym zakresie: 1. termin składania ofert: Było: 22.09.2017r. godz. 10:00 ( ogłoszenie w BZP nr 588243-N-2017 z dn. 14.09.2017r.), 02.10.2017r. godz. 10:00 ( zmiana...

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W RAMACH KONKURSU NA „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W RAMACH KONKURSU NA „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM” Pytanie 1. Kontaktuję się z Państwem w sprawie konkursu na Opracowanie Koncepcji Architektoniczno - Krajobrazowej Zagospodarowania Na Terenie Cmentarza Wojennego W Lesie...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin Koteże".

Gmina Starogard Gdański: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2), Odpowiedzi na pytania (1) dla zadania pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap) ”

Ogłoszenie nr 500031841-N-2017 z dnia 21-09-2017 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 583062-N-2017 Data: 05/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogar

Zatrzymaj banner przewijany