Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin Koteże".

GKI.7013.29.1.2017.MF Starogard Gd. 09.08.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publiczn

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin Koteże".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nr 558517 na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim"

GKI.7011.58.2017 Starogard Gdański dnia 04.08.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr RGM.271.18.2017.BSz na Dostawę pomocy dydaktycznych

Ogłoszenie nr 563349-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. Gmina Starogard Gdański: Dostawa pomocy dydaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...

Ogłoszenie o zamówieniu na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem "Adaptacji części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach"

Ogłoszenie nr 562797-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem „Adaptacji części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 553204 na "Adaptację części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach"

GKI.7013.27.2017 Starogard Gdański dnia 03.08.2017r Informacja na podstawie art. 86 us

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu RGM.271.16.2017.AS na Dostawę pomocy dydaktycznych

Działając na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM RGM.271.16.2017.AS „Dostawa pomocy dydaktycznych”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.16.2017.AS, pn. „Dostawa pomocy...

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentaji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim

Ogłoszenie nr 558517-N-2017 z dnia 2017-07-26 r. Gmina Starogard Gdański: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu

Ogłoszenie nr 558019-N-2017 z dnia 2017-07-26 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu OGŁOSZENIE O ZAM&Oac

Zatrzymaj banner przewijany