Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap) ”

Ogłoszenie nr 583062-N-2017 z dnia 2017-09-05 r. Gmina Starogard Gdański: „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap) ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania RGM.271.18.2017.BSz na Dostawę pomocy dydaktycznych

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych” Działając na podstawie art. 92 oraz art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 p

Modernizacja drogi transpotru rolnego w Linowcu - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie nr 582190-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Gmina Starogard Gdański: Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu, gm. Starogard Gdański OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu".

Gmina Starogard Gdański: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OZS.4464.3.2.2017 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OZS.4464.3.2.2017 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2017/2018

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zamówienia publicznego nr ref. RGM.271.18.2017.BSz na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Działając na podstawie art. 91 oraz art. 92, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zamówienia...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2017/2018”

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2017/2018”  

Ogłoszenie o wyborze oferty - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji drogi transportu rolnego w Linowcu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 558019-N-2017 z dnia 26.07.2017r. &nbs

Unieważnienie postępowania - Modernizacja drogi transporu rolnego w Linowcu

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 557166-N-2017 z dnia 25.07.2017r. na „Modernizację drogi transportu rolnego w Linowcu” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67, fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zam

Informacja z otwarcia ofert w post. nr 564086 na Robudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji Sanitarnej w m. Dąbrówka,Rokocin, Koteże

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.08.2017 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 564086 z dnia 2017-08-07 dla zadania pn. „Rozbudow ...

Zatrzymaj banner przewijany