Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia pomocniczego na bibliotekę w budynku szkoły w Rywałdzie”.

Ogłoszenie nr 6757 - 2017 z dnia 2017-01-12 r. Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia pomocniczego na bibliotekę w budynku szkoły w Rywałdzie”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie...

Przetarg na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Termomodernizacji budynku przedszkola w Kokoszkowach

Ogłoszenie nr 6174 - 2017 z dnia 2017-01-11 r. Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Kokoszkowach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu na "Termomodernizację budynku przedszkola w Kokoszkowach"

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 09.01.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 369194 z dnia 2016-12-19 r. dla zadania pn. „

Informacja z otwarcia ofert z przetargu na "Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pom. pomocniczego na bibliotekę w budynku szkoły w Rywałdzie"

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 04.01.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 364172 z dnia 2016-12-12 r. dla zadania pn. „Przebudowa...

Zatrzymaj banner przewijany