Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Ogłoszenie nr 609129-N-2018 z dnia 2018-08-27 r. Gmina Starogard Gdański: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 601997-N-2018 z dnia 2018-08-08 r.na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 601997-N-2018 z dnia 2018-08-08 r. na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 601997-N-2018 na "Rozbudowę sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 24.08.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 601997-N-2018 z dnia 08.08.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu post. przetargowego na wykonanie zadania pn; Pełnienie funkcji InspektoraNadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 603854-N-2018 z 13.08.2018 r. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67

Zawiadomienie o unieważnieniu post. przetargowego na wykonanie zadania pn; "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 597 602-N-2018 z 01.08.2018 r. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2018/2019”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2018/2019”

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”

GKI.271.16.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 21.08.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

GKI.271.14.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 17.08.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015

Zatrzymaj banner przewijany