Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Starogard Gdański dnia 11.10.2018r GKI 271.18.8 .2018 MF Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) 1. Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 11.10.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków.

Ogłoszenie nr 500238570-N-2018 z dnia 04-10-2018 r. Gmina Starogard Gdański: Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu wsp&

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Ogłoszenie nr 631815-N-2018 z dnia 2018-10-04 r. Gmina Starogard Gdański: pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe...

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Ogłoszenie o Zamówieniu pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej"

Ogłoszenie nr 630660-N-2018 z dnia 2018-10-02 r. Gmina Starogard Gdański: Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie

GKI.7013.69.2018 Starogard Gdański dnia 01.10.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy

Zatrzymaj banner przewijany