Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Modrenizacja drogi transportu rolnego w Linowcu

Ogłoszenie nr 603857-N-2018 z dnia 2018-08-13 r. Gmina Starogard Gdański: Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem parkingów w ramach zadania pn: „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”.

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie roboty pn:" Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach" .

Gmina Starogard Gdański: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie roboty pn: „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”.

Gmina Starogard Gdański: „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacunych dla przedszkolaków" Nr. ref. RGM.271.13.2018

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.13.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2

Zatrzymaj banner przewijany