Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 611944-N-2018 z 03.09.2018 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. &n

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie ”

Ogłoszenie nr 611894-N-2018 z dnia 2018-09-14 r. Gmina Starogard Gdański: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja(II uzupełniona )z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

GKI.271.14.4a.2018 MF Starogard Gdański dnia 14.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 201

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

GKI.271.14.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 14.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu FIN.271.1.2018.ES na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 9.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Starogard Gdański, 14.09.2018 Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański FIN.271.1.2018.ES Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1579 z późn. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert...

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w post przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”

Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 613262-N-2018 Data: 05.09.2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 832

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

GKI.271.15 .5.2018 MF Starogard Gdański dnia 12.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publiczny

Zatrzymaj banner przewijany