Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, nr ref. RGM.271.10.2018

Ogłoszenie nr 500181082-N-2018 z dnia 31-07-2018 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu wsp&oac

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, prz...

Informacja z otwarcia ofert dla postepowania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce”

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 26.07.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego , ogłoszenie nr 583826-N-2018 z dnia 2018-07-05 dla zadania pn....

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Ogłoszenie nr 582485-N-2018 z dnia 2018-07-24 r. Gmina Starogard Gdański: Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 dla zadania pn. : " Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce "

Gmina Starogard Gdański załącza rysunki instalacji gazowej będące elementem odpowiedzi - wyjaśnień treści SIWZ z dnia 18.07.2018r. W SIWZ było : §14 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9 (biuro podawcze na parterze...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 dla zadania pn. " Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce "

Ogłoszenie nr 500169039-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 583826-N-2018 Data: 05/07/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogar

Ogłoszenie o Zamówieniu "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Ogłoszenie nr 590510-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na ełnienie funkcji insp. nadzoru inwestorskiego i dozoru geologicznego nad budową studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie "

GKI.271.10.5. 2018 MF Starogard Gdański dnia 17.07.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 201

Zatrzymaj banner przewijany