Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „ Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów "

 GKI. 271.14.10.2018.MF                                                              Starogard Gdański  04.10.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY            

                         w postepowaniu przetargowym nr  609 578-N-2018 z dnia 28.08.2018 r. na wykonanie zadania

pn; „ Poprawę dostępności  atrakcji  turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”.

 

 

 

I. Zamawiający:       

 

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579)

Nazwa zadania:  „ Poprawa dostępności  atrakcji  turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów ”

 III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie: 

 Zamawiający dla realizacji  zamówienia  wybrał ofertę nr 2 złożoną przez: KS Brukarstwo Karol Stępień  ul. Działkowa 7, 83-200 Starogard Gdański

Oferta nr 2.  została   wybrana  jako najkorzystniejsza otrzymując  najwyższą liczbę punktów.    

          pozostałe oferty    zostały złożone przez firmy;

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

1

Roboty Ziemne i Drogowe

 Andrzej Tworek  ul. Szkolna 18

83-224 Borzechowo

 

 

 

 

 

 

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Liczba pkt. w kryterium „cena”

 

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja

Razem

1

 54,76

40,00

94,76

2

60

40,00

100,00

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający  nie wykluczył żadnego z wykonawców :

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający   nie  odrzucił  żadnej  oferty. 

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.10.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2018 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 295
04 października 2018 15:07 (Marian Firgon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany