Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie przetargu: „Dostawa sprzętu komputerowego i RTV do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogardgd.ug.pl Starogard Gdański: Dostawa sprzętu komputerowego i RTV do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański Numer ogłoszenia: 246454 - 20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego na "„Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”. Część I - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Gmina Starogard Gdański w załączeniu przedkłada zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego na: „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”. Część I - dostawa sprzętu komputerowego wraz...

Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na remont świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłaczy infrastruktury technicznej oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe oraz remont remizy OSP w Rokocinie

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Starogard Gdański: Remont świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłączy infrastruktury technicznej oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe w świetlicy wiejskiej oraz remont remizy OSP w Rokocinie Numer ogłoszenia: 153317...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Gmina Starogard Gdański w załączeniu przedkłada treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” Część II - świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego na "Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie - część II trybuny i nagłośnienie" - część I - nagłośnienie.

W załączeniu Gmina Starogard Gdański przedkłada "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie - część II trybuny i nagłośnienie" dla części I - nagłośnienie.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystaniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego na "Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie - część II trybuny i nagłośnienie" - część II - trybuny.

Gmina Starogard Gdański w załączeniu przedkłada informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego na "Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie- część II trybuny i nagłośnienie" dla części II - trybuny.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na na dostawę i montaż wyposażenia budynku wystawienniczego na Grodzisku Owidz

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę i montaż wyposażenia budynku wystawienniczego na Grodzisku Owidz, związaną z realizacją projektu „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz – etap III – Gmina Starogard Gdański” współfinansowanego ze...

Odpowiedzi na pytania Wykonawców w ramach postępowania przetargowego "Wyposażenie hali sportowej w Ruwałdzie - część II trybuny i nagłośnienie dotycząca części - nagłośnienie.

Starogard Gdański 2014-06-24 RGM.071.21.2014.MFCh Wykonawcy w ramach postępowania na „Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie – część II trybuny i nagłośnienie” Dotyczy przetargu na „Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie – część II trybuny i nagłośnienie” W związku z postępowaniem na „Wykonanie...

Odpowiedzi na II pytania wykonawców w ramach przetargu „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

W załączeniu Gmina Starogard Gdański przedkłada odpowiedzi na pytania Wykonawców do postępowania przetargowego na: "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ogłoszenie przetargu na "Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie - część II trybuny i nagłośnienie"

Starogard Gdański: Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie - część II trybuny i nagłośnienie Numer ogłoszenia: 207130 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Zatrzymaj banner przewijany