Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie wykonawcy_2 do przetargu na "Budowę obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnętrznej do firmy Kooperol w Zdunach”

Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęło kolejne zapytanie do przetargu na „Budowę obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnętrznej do firmy Kooperol w Zdunach”- nr ogłoszenia 32689 z dnia 19.02.2014 r, zmienionego ogłoszeniem nr 32689 w dniu 19.02.2014, którego...

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców_1 do przetargu na "Budowę obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnętrznej do firmy Kooperol w Zdunach”

Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęły pytania do przetargu na „Budowę obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnętrznej do firmy Kooperol w Zdunach”- nr ogłoszenia 32689 z dnia 19.02.2014 r zmienionego w dniu 20.02.2014r pod numerem 34231. Treść pytań Wykonawców...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Budowę obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnętrznej do firmy Kooperol w Zdunach”- nr ogłoszenia 32689 z dnia 19.02.2014 r

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32689-2014 z dnia 2014-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starogard Gdański Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego : pn. Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnętrznej do firmy Kooperol...

Ogłoszenie o zamówieniu:Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnętrznej do firmy Kooperol w Zdunach

Starogard Gdański: Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnętrznej do firmy Kooperol w Zdunach Numer ogłoszenia: 32689 - 2014; data zamieszczenia wBZP : 19.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Odpowiedzi Zamawiającego _2 na pytania wykonawców do przetargu na "Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w Owidzu-IIIetap

Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęły kolejne pytania do przetargu na „Rekonstrukcję Grodziska Średniowiecznego w Owidzu-III Etap”- nr ogłoszenia 5623 z dnia 10.01.2014 zmienionego pod nr 11421 z dnia 17.01.2014r. Zestawienie pytań i dopowiedzi zamawiającego przedstawiono w załączniku pn- Pytania wykonawcy i odpowiedzi...

Odpowiedzi Zamawiajacego_1_na pytania wykonawców do przetargu na "Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w Owodzu-III Etap"

Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęły pytania do przetargu na „Rekonstrukcje Grodziska Średniowiecznego w Owidzu-III Etap”- nr ogłoszenia 5623 z dnia 10.01.2014 zmienionego pod nr 11421 z dnia 17.01.2014r. Zestawienie pytań i odpowiedzi Zamawiajacego przedstawiono w załączniu _Pytania wykonawcy i odpowiedzi Zamawiajacego_1 ...

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia dotyczące przetargu na" RekonstrukcjE grodziska średniowiecznego w Owidzu– III Etap

Numer ogłoszenia w BZP :11421 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5623 - 2014 data 10.01.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. "Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu– III Etap"

Starogard Gdański: Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III Etap Numer ogłoszenia: 5623 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 10.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard...

Zatrzymaj banner przewijany