Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 980.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 398198 – 2014  z 04.12.2014 r.

 

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 980.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

Rodzaj przetargu: nieograniczony

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami.

 

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę nr 1:

 

Bank Spółdzielczy

w Starogardzie Gdańskim

ul. Rynek 8

83-200 Starogard Gdański

 

Oferta nr 1 – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim uzyskała najwyższą punktację w jedynym kryterium cena i ogółem – 100 pkt

 

Pozostałe oferty i punktacja:

 

Oferta nr 2: Getin Noble Bank S.A.

                   ul. Przyokopowa 33

                   01-208 Warszawa                    -                      76,09 pkt

 

Oferta nr 3: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

                   XVII Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdyni

                   ul. Kielecka 2

                   81-303 Gdynia                    -                           88,81 pkt

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia na faks Wykonawcy.

Wójt

Stanisław Połom

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2014 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Sadowska
Ilość wyświetleń: 932
12 grudnia 2014 12:20 (Elżbieta Sadowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2014 12:19 (Elżbieta Sadowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany