Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2014/2015”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2014/2015”

Dowożenie uczniów na basen

Starogard Gdański: Dowożenie uczniów na basen. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gm

Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły w roku szkolnym 2014/2015

Starogard Gdański: Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr sprawy OZS.4464.3.3.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców w ramach postępowania przetargowego "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i RTV do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gd."

Dotyczy postępowania: „Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i RTV do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gd.” Starogard Gdański 2014-08-19 RGM.271.34.1.2014.MFCh Wykonawcy w postępowaniu przetargowym Gmina Starogard Gdański informuje,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 5.360.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 258730 – 2014 z 04.08.2014 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 5.360.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rodzaj przetargu: nieograniczony ...

Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkoły w roku szkolnym 2014/2015

Starogard Gdański: Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 267774 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie przetargu: „Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i RTV do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gd.”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogardgd.ug.pl Starogard Gdański: Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i RTV do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gd. Numer ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Grzybka w Kokoszkowach.

Starogard Gdański: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Grzybka w Kokoszkowach Numer ogłoszenia: 172973 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Zatrzymaj banner przewijany