Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej (os. Leśne), gm. Starogard Gd.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Stosownie do art. 49, 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy oczyszczalni ścieków w Rokocinie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Stosownie do art. 49, 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowis

Obwieszczenie dotyczące inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej (os. Leśne), gm. Starogard Gd.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenac

Decyzja środowiskowa - przebudowa drogi wojewódzkiej 222 Gdańsk - Starogard Gd.

PPN.6220.14.2013/14.MA Starogard Gdański, 07.11.2014 r. OBWIESZCZENIE

Zakończenie postępowania środowiskowego: Przebudowa drogi wojewódzkiej 222 na odcinku Starogard Gd - Gdańsk

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Stosownie do art. 10 §1, art. 49, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Urząd Gminy w Starogardzie Gd. zawiadamia, że:

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz planów działania

Starosta Starogardzki reprezentujący Lidera projektu zaprasza ponownie do udziału w konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania. Termin konsultacji społecznych został wydłużony do 13 listopada 2014 r. Działania wykonywane są w ramach projektu pn. „Starogardzki...

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz planów działania.

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego miasto Starogard Gdański, gminę Starogard Gdański, gminę Bobowo oraz Powiat Starogardzki oraz planów działania Treść: Starosta Starogardzki reprezentujący lidera projektu zaprasza do udziału w konsultacjach...

Wszczęcie postępowania w spr. uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: dobudowia do istniejącej oczyszczalni nowej oczyszczalni ścieków technologicznych, baza KOOPEROL Sp. z o. o.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U., poz. 267 z 2013 r.) zawiadamia się, że na wniosek firmy KOOPEROL Sp. z o. o., Zduny 40A, 83-115 Swarożyn zostało wszczęte postępowanie w

Wszczęcie postępowania w spr. uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym w miejscowości Linowiec.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek firmy „REFLEKS” Zakład Usług Szklarskich, ul. Lipowa 14, 83-207 Kokoszkow

Zatrzymaj banner przewijany