Informacja o środowisku (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wszczęcie postępowania: rozbudowa drogi gminnej nr 213044G – ul. Grabowiecka w Jabłowie wraz z infrastrukturą.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Starogard Gdański, reprezentowanej przez pełnomocnika: Panią Angelikę Elas - Bi

Wszczęcie postępowania: modernizacja stacji wodociągowej w Klonówce, gm. Starogard Gd.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Gminy St

Wszczęcie postępowania: modernizacja stacji wodociągowej w Jabłowie, gm. Starogard Gd.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Starogard Gdański, reprezentowanej przez pełnomocnika:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej (os. Leśne), gm. Starogard Gd.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Stosownie do art. 49, 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy oczyszczalni ścieków w Rokocinie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Stosownie do art. 49, 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowis

Obwieszczenie dotyczące inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej (os. Leśne), gm. Starogard Gd.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenac

Zatrzymaj banner przewijany