Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wszczęcie postępowania:budowa elektrowni fotowoltaicznej „Starogard Gdański Brzeźno Wielkie (154)”

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek PHOTOENERGY Sp. z o. o., ul. Rodziewiczówny 14C/2, 82-200 Malbork,

Wszczęcie postępowanie: budowa hali produkcyjnej oraz adaptacja dwóch hal istniejących w celu uruchomienia nowych linii technologicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Nowa Wieś Rzeczna gm. Starogard Gd.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Tomasza Pastwa, ul. Południowa 4, 83-207 Kokoszkowy, zost

Zakończenie postępowania: budowa węzła betoniarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 309/8 i na części działek nr 309/6 i 309/11 położonych w obrębie Rokocin, gm. Starogard Gd.

ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się że postępowanie prowadzone na wniosek Przedsię

Wszczęcie postępowania: rozbudowa Centrum Logistyczno – Magazynowego KOOPEROL Sp. z o. o.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek firmy GRAAL S.A., ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo, zostało

Wszczęcie postępowania: rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłowo

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard G

Wszczęcie postępowania: budowa warsztatu samochodowego na działce 104/3 w miejscowości Linowiec, gm. Starogard Gd.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Tomasza Kwidzińskiego, Linowiec 4B, 83-200 Starogard Gd.,

Informacja dotycząca czasu obowiązywania umów na odbiór odpadów z nieruchomości na terenie gmin w Związku Gmin Wierzyca.

22.01.2013r. Informacja dotycząca czasu obowiązywania umów na odbiór odpadów z nieruchomości na terenie gmin w Związku Gmin Wierzyca. W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości informujemy, iż: Do dnia 30 czerwca 2013 roku obowiązują dotychczasowe reguły indywidualnego zawierania umów pomiędzy...

Prace nad nowym systemem gospodarki odpadami w Związku Gmin Wierzyca.

W sobotę 29 grudnia ponownie zebrało się Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca, aby dokończyć przerwane obrady z dnia 7 grudnia 2012r. Efektem dwudniowych obrad było przyjęcie podstawowych uchwał konstytuujących Związek i uchwał związanych z jego głównym zadaniem – przejęciem od stowarzyszonych gmin organizacji nowych zasad gospodarki...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 etap II na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Stosownie do art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

Obwieszczenie dotyczące oddziaływań skumulowanych i powiązań funkcjonalnych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 od Starogardu Gd. do węzła autostrady A1.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Stosownie do art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zatrzymaj banner przewijany