Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 Starogard Gd. - Gdańsk

PPN.6220.14.2013-2016.MA Starogard Gdański 04.05.2016 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: rozbudowa drogi gminnej nr 213044G – ul. Grabowiecka w Jabłowie wraz z infrastrukturą.

Starogard Gdański 22.03.2016 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 85 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale s

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gd.

PPN.6220.14.2013-2016.MA Starogard Gdański 25.03.2016 r. OBWIESZCZENIE o

Postanowienie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: rozbudowa ul. Grabowieckiej w Jabłowie

Starogard Gdański, 10.02.2016 r. POSTANOWIENIE Zgodnie z art. 63 ust. 1, 2 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust.2 pkt 2 w związku...

Wszczęcie postępowania: rozbudowa drogi gminnej nr 213044G – ul. Grabowiecka w Jabłowie wraz z infrastrukturą.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Starogard Gdański, reprezentowanej przez pełnomocnika: Panią Angelikę Elas - Bi

Wszczęcie postępowania: modernizacja stacji wodociągowej w Klonówce, gm. Starogard Gd.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Gminy St

Wszczęcie postępowania: modernizacja stacji wodociągowej w Jabłowie, gm. Starogard Gd.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Starogard Gdański, reprezentowanej przez pełnomocnika:

Zatrzymaj banner przewijany