Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie dotyczące inwestycji: Budowa (rozbudowa) kanalizacji sanitarnej w m. Kolincz (ul. Sportowa, ul. Polna) gm. Starogard Gd.

Starogard Gd., 2012.10.26. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Starogard Gd. działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Zatrzymaj banner przewijany