Informacja o środowisku (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 etap II na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Stosownie do art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

Obwieszczenie dotyczące oddziaływań skumulowanych i powiązań funkcjonalnych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 od Starogardu Gd. do węzła autostrady A1.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Stosownie do art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie dotyczące inwestycji: Budowa (rozbudowa) kanalizacji sanitarnej w m. Kolincz (ul. Sportowa, ul. Polna) gm. Starogard Gd.

Starogard Gd., 2012.10.26. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Starogard Gd. działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Zatrzymaj banner przewijany