Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej uchylenia decyzji środowiskowej dla inwestycji: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański: w tym wykonanie dróg (łącznie około 26 km) po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej, z chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową, sygnalizacją świetlną, wykonaniem odwodnienia, wycinką drzew.

Starogard Gd., 27.07.2016r. PPN.6220.14.21.2016.MA OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji odmawiającej uchylenia decyzji środowiskowej Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paź

Decyzja środowiskowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej na terenie wsi Rokocin, Koteże, Dąbrówka, Janowo, Jabłowo w gminie Starogard Gd.

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 85 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz...

Zatrzymaj banner przewijany