Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na pytania do przetargu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański

Pytanie: Czy Zamawijący jako rozwiązanie równoważne do rur kamionkowych uzna rury polimerobetonowe do wykonawstwa w twchnologii bezwykopowej (tj. mikrotunelingu) oraz do wykopu otwartego stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i powierzchniowych, do odwadniania dróg,...

Zmiana przedmiaru robót w zadaniu 1 dla przetargu Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Rywałd, Klonówka, Kokoszkowy, Janin na terenie gminy Starogard Gdański

Zamawijacy wprowadza korektę w przedmiarze robót dla zadania 1 - miejscowość: Klonówka. Zmiana została zapisania również w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Skorygowany przedmiar jak i SIWZ w załączeniu.

Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Rywałd, Klonówka, Kokoszkowy, Janin na terenie gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański: Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Rywałd, Klonówka, Kokoszkowy, Janin na terenie gminy Starogard Gdański Numer ogłoszenia w BZP: 143299 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,- PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. budowa drogi gminnej na terenie Gminy Starogard Gd. na trasie Jabłowo-Koteże.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 130936 – 2010 z 14.05.2010 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,- PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p. n. budowa drogi gminnej na terenie Gminy Starogard Gd. na trasie Jabłowo-Koteże. Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z przetargu pn. Budowa wodociągu w Rokocinie ul. Truskawkowa i na Osiedlu Słonecznym oraz w Szpęgawsku ul. Starogardzka

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 110257-2010 z dnia 06.05.2010r na budowę wodociągu w Rokocinie ul. Truskawkowa i na Osiedlu Słonecznym oraz w Szpęgawsku ul. Starogardzka Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął...

Budowa studni głębinowej w Kręgu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO z dnia 28.05 2010 r. na realizację zadania: „Budowa studni głębinowej w Kręgu, gm. Starogard Gdański” Nazwa i adres Zamawiającego. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Urzędzie Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Określenie...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz - gmina Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86169 - 2010 data 15.04.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1)...

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz-gmina Starogard Gd. tura V

GPK 222/XXXVIII/3/05/05-10 Starogard Gdański 25.05.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęło kolejne zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w m. Owidz. Pytanie : Prosimy o dokonanie...

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański

Starogard Gdański: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański Numer ogłoszenia w BZP: 134007 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Termomodernizacja budynków szkolnych-Rywałd-Jabłowo

Starogard Gdański: Termomodernizacja budynków szkolnych-Rywałd-Jabłowo Numer ogłoszenia: 142998 - 2010; data zamieszczenia na BZP: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Zatrzymaj banner przewijany