Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie o szacunkowy koszt świadczenia usługi fotograficznej.

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem o szacunkowy koszt świadczenia usługi fotograficznej. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu pn. "Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim".

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lipinki Szlacheckie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, ar

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie Uchwały nr XLIII/395/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejes

ZARZĄDZENIE NR KSP/77/2019 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Zarządzenie Nr KSP/77/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krąg

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r, poz. 1945 ze zm

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2019 roku

Starogard Gdański, 19 czerwca 2019 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalnośc

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka (zmiana planu)

OGLOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., p

Zatrzymaj banner przewijany