Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.17.2018 na "Usługę organizacji i przeprowadzenia przez instytucję edukacyjną kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych"

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Starogard Gdański dotyczących projektów zmiany statutów sołectw.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Starogard Gdański dotyczących projektów zmiany statutów sołectw. Termin przeprowadzenia konsultacji: Zgodnie z Zarządzeniem Nr ADM/90/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.14.2018 na "Usługi organizacji i przeprowadzenia przez instytucję edukacyjną kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych"

Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie "Usług organizacji i przeprowadzenia przez instytucję edukacyjną kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OZS.4464.4.1.2018 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OZS.4464.4.1.2018 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2018/2019 Działając na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych...

ogłoszenie o możliwości zapoznania się z koncepcją zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Starogard Gdański informuje mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Kokoszkowy, że mogą zapoznać się z koncepcją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy. Koncepcja będzie udostępniona w dniu 22 sierpnia 2018r. (środa) w...

Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na "Dostawę rolet wewnętrznych w kasecie" nr RGM.271.12.2018

Ocena ofert złożonych w dniu 23.07.2018r. i wybór najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.12.2018 na dostawę rolet wewnętrznych w kasecie, wpłynęła 1 oferta. Ocena ofert: Nr oferty data wpływu, godzina Nazwa i adres Oferenta Cenna brutto zamówienia /zł/ Ocena ofert: ...

Wyniki postępowania na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami

WYNIKI postępowania na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014 Wójta...

Zatrzymaj banner przewijany