Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza nabór uzupełniający na montaż 3 szt. kolektorów słonecznych ze zbiornikiem 200l

Szanowni Państwo, Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z realizacja projektu ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański dla działki nr 115/3 w obrębie Klonówka Na podstawie art. 11 pk

ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz

ogłoszenie o wyborze oferty na sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Starogard Gdański na lata 2020 - 2023

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Starogard Gdański na lata 2020 - 2023 Urząd Gminy Starogard Gd. informuje, że na podstawie § 4 regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Starogard Gd., w wyniku zapytania ofertowego dla w/w zam

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na montaż 3 szt. pompy ciepła w ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo”

Szanowni Państwo, Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z realizacja projektu ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zatrzymaj banner przewijany