Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór uzupełniający na montaż 2 szt. kotła na biomasę

Szanowni Państwo, Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z realizacja projektu ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

ogłoszenie o możliwości zapoznania sie z koncepcją projektu zmiany planu miejscowego dla wsi Dąbrówka

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Starogard Gdański informuje mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówka, że mogą zapoznać się z koncepcją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka.

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Sprzątanie Świata 2019

W związku ze zbliżającą się Ogólnopolską Akcją Sprzątania Świata 2019 planowaną na 20-22 września wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa do włączenia się w inicjatywę, której celem jest uprzątnięcie naszej najbliższej okolicy oraz wypracowanie w młodym pokoleniu nawyku dbania o otaczające nas środowisko. Na potrzeby...

Akcja przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2019”

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi w dniach 8-10 października 2019 roku na terenie gminy Starogard Gdański akcję przewonienia gazu ziemnego, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach. Wykryte...

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim informuje, że do 15 września 2019 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. Pomoc udzielana uczniom ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej...

Zatrzymaj banner przewijany