Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krąg

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r, poz. 1945 ze zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2019 roku

Starogard Gdański, 19 czerwca 2019 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), w związku z przeprowadzonym postępowaniem w ramach ogłoszonego w...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Starogard Gdański, 31.05.2019 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), w związku z przeprowadzonym postępowaniem w ramach ogłoszonego...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka (zmiana planu)

OGLOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z...

ZARZĄDZENIE NR KSP/51/2019 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Zarządzenie Nr KSP/51/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Wójt Gminy Starogard Gdański działając na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz.631) informuje, że do tutejszego urzędu wpłynęło zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym. Zgromadzenie polega na przejeździe kolumny rowerzystów, fragmentem Gminy Starogard Gdański. Początek...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2019 roku

Zarządzenie Nr OZS/50/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2019 roku i ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie Na...

Zatrzymaj banner przewijany